Niet tevreden over een artikel?

Bij F10.nl heeft u voor al uw bestellingen een zichttermijn van 30 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en/of beoordelen. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Ook actieartikelen en artikelen uit de opruiming kunt u binnen de zichttermijn retourneren, tenzij anders vermeld bij de artikelinformatie op de website. Indien u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht heeft dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken. Nadat u dit kenbaar heeft gemaakt dient u binnen 14 dagen het product retour te sturen.


Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren – compleet en onbeschadigd – (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking aan ons moeten retourneren. De kosten voor de retourzending zullen worden betaald door de consument, tenzij u gebruik maakt van onze gratis retourlabels. Sommige artikelen mag u alleen retourneren als de verpakking ongeopend is. Dit geldt voor alle gegevensdragers(dvd's, usb sticks, hardeschijven etc)  maar ook voor bijvoorbeeld spellen.  

U kunt uw artikelen retourneren naar:
F10.nl
De vecht 14G
8253PH Dronten

Voor een gratis retourlabel kunt u de aanvraag mailen naar: info@f10.nl 

Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het van belang dat u altijd een kopie orderbevestiging erbij doet en een vermelding dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na ontvangst zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen. 


Vervangend exemplaar
Wanneer u een artikel heeft geretourneerd, ontvangt u niet automatisch een vervangend exemplaar. Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, hebben gecontroleerd en verwerkt, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. U kunt vervolgens weer een bestelling plaatsen als u een nieuw exemplaar wil. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze algemene voorwaarden.

Gebreken

Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, neem dan binnen 24 uur na ontvangst contact met ons op om dit te melden. We zorgen er dan voor dat u een nieuw artikel krijgt geleverd. Wij doen er uiteraard alles aan om een perfect product te leveren.

Garantie

Elk artikel van F10.nl voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door F10.nl kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van F10.nl en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantievoorwaarden

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument
Indien een klacht gegrond is, beslist F10.n of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd. 
Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij: 

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage en producten van rubber
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  • Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade, stootschade, waterschade)

Garantietermijn

F10.nl geeft minimaal een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van F10.nl (m.u.v. zendingen van en naar andere landen dan Nederland). De garantie is alleen van toepassing op producten geleverd in Nederland en België. 


Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten.

Volg ons op Facebook